• Topbillede
  • Nyheder
  • Information fra bestyrelsesmøde d. 16. august 2018
Information fra bestyrelsesmøde d. 16. august 2018

Information fra bestyrelsesmøde d. 16. august 2018

24.08.18

Bestyrelsen for Hanstholm Maritime Service Network har på sit møde den 16. august 2018 med tilfredshed konstateret, at der nu er 35 tilsagn om medlemskab, og der udsendes kontingentopkrævninger i løbet af august.

En række formalia omkring bankkonto, referater fra stiftende møde og konstituerende møde mv. blev underskrevet, så det fungerer fra den 1. oktober.

Hjemmesiden er godt etableret, og der efterspørges korte profiler fra medlemmer, så alle efterhånden er synlige på siden. En skabelon om at indsende data fremsendes snarest (er fremsendt). Når dette er på plads, oversættes hele hjemmesiden til engelsk, så den kan bruges af alle kunder.

Formanden, Rasmus Burchardt Sørensen, vil den kommende tid komme rundt til medlemmer for at følge op på medlemskabet og samle idéer til de kommende arrangementer. Nogle foreløbige idéer til temaer er følgende:

- Trafiktal for havnen og farvandet udenfor

- Elektrificering af fiskerflåden med indspil fra Siemens, der har lavet et udspil til norsk fiskeri

- Energibesparelser på fiskeskibe med bidrag fra Martec / Maskinmesteruddannelsen

- Effektivisering af kundeservice og værktøjer hertil (Smartlog?)

- Bølgeenergi med besøg på forsøgsanlæg mv.

- Andre virksomhedsbesøg

- Professionel rekruttering af flere folk

- Messekoordinering og muligvis fælles deltagelse nogle steder

- Andet?

Planerne om et godt maritimt projektlederkursus for medarbejdere og ejere/ledere i de maritime virksomheder er blevet videreudviklet af EUC Nordvest over sommeren - se dette link. Det starter den 30. august, og de første 4-5 tilmeldinger er i hus. Erfaringen andetsteds fra er, at et sådant kursus kan give et stort bidrag til oprustning af virksomhederne, og bestyrelsen anbefaler derfor stærkt, at flest muligt finder deltagere til kurset, så det kan blive en succes.

Rasmus besøger Nor-FISHING i næste uge (21-23. august) og kan assistere med spørgsmål og kontakter fra medlemsvirksomheder.

Bestyrelsens næste møde afholdes i uge 41, og der vil løbende blive informeret om aktuelle ting i mellemtiden.

Nyheder

HMSN udstiller 23-26. august 2022 på

Læs mere

HMSN udstiller 13-14. maj 2022 på

Læs mere

DanFish 2023 i Aalborg - tag med!

Læs mere
Hanstholm Havn logo pos JPG