• Topbillede
  • Nyheder
  • Information fra bestyrelsesmøde d. 25. september 2018
Information fra bestyrelsesmøde d. 25. september 2018

Information fra bestyrelsesmøde d. 25. september 2018

18.10.18

Bestyrelsen for Hanstholm Maritime Service Network har holdt bestyrelsesmøde den 25. september 2018.
Der er på dette tidspunkt 39 medlemmer og der kommer stadig nye til. Dette betragtes om meget tilfredsstillende og det giver mod på at udvikle arrangementer mv.

Formand Rasmus Burchardt fortalte om sin besøgsrunde til foreløbig halvdelen af medlemmerne. Det har på mange måder været givtigt begge veje og bl.a. tegner der sig allerede nu et billede af de mest efterspurgte temaer til kommende netværksmøder og projekter. Det omfatter følgende:

• Tiltrækning af arbejdskraft

• Personaleudvikling – kurser m.m. (ex. ”mersalgskursus”)

• Deling af faglærte og elever

• Flere serviceopgaver til havnen (konkrete opgaver)

• Mere fokus på værftsaktiviteter

• Branding/markedsføring af netværket og havnen

• Interesse for fællesmesse, især til Norge

• Besøg ved andre medlemmer – rundtur

• "Administrationspakke" til fiskere

Bestyrelsen gennemgik disse tilbagemeldinger og bruger dem i planlægningen af kommende møder. Nye idéer fra resten af besøgsrunden inddrages efterhånden.
Tiltrækning af arbejdskraft er meget vigtig, men også en stor opgave, som der skal arbejdes på. Meget få har f.eks. benyttet sig af Jobcentrets gode tilbud om at hjælpe med søgning, annoncering osv., selv om erfaringerne er særdeles gode. Flere kan med fordel benytte dette. Kontakt evt. Rasmus.

Et par af idéerne som mersalgskursus og lignende kan måske opfyldes i samarbejde med EUC Nordvest?
MARCOD kan levere indlæg om delelærlingeordning og erfaringer hermed.

Det igangværende maritime projektlederkursus på EUC Nordvest går, ifølge flere forlydender, godt. De har ind imellem lektionerne været på virksomhedsbesøg og MARCOD skal levere indlæg om maritime brancheudviklinger næste gang.

Bestyrelsen håber kurset kan blive en succes, der kan gentages med flere virksomheder, både lokale og andre udefra. Det giver mere inspiration og læring. Med flere hold gennemført kan der tænkes et opfølgningskursus ovenpå dette.

Årets Besøg af ca. 85 elever fra 10´ende klasserne foregår den 9. oktober med udgangspunkt i Harbour Inn og gennemføres stort set som sidste år. 4 virksomheder stiller op til at modtage 4 hold elever med lærer i tidsrummet 09.30 til 12.00. Det er Skibssmedien, Mondo Mar, Hanstholm Elektronik og Havnen. Om eftermiddagen indtil 14.00 er der konkurrence, EUC Nordvest indlæg om uddannelser og endnu en aktivitet.
Virksomhederne er informeret og vi håber det ligesom sidste år bliver gode aktiviteter i øjenhøjde med eleverne, der netop står midt i deres erhvervsvalg.

Næste medlemsarrangement planlægges til torsdag den 8. november kl. 15-17 på Harbour Inn. Rasmus og Erik arbejder på indholdet med vægt på rekrutteringsemnet temaet og måske lidt andet også.

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til torsdag den 18. oktober.

Hold øje med løbende nyheder på netværkets hjemmeside på www.hmsn.dk

Nyheder

HMSN udstiller 23-26. august 2022 på

Læs mere

HMSN udstiller 13-14. maj 2022 på

Læs mere

DanFish 2023 i Aalborg - tag med!

Læs mere
Hanstholm Havn logo pos JPG